Zatrudnienie w przedsiębiorstwie zajmującym się przewozem drogowym materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne związane jest z koniecznością posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiskowego.
Szkolenie stanowiskowe ADR przeznaczone jest dla:
  • magazynierów,
  • pracowników biurowych,
  • osób sprawujących nadzór nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
  • oraz innych osób uczestniczących w przewozie materiałów niebezpiecznych.

By przystąpić do szkolenia stanowiskowego, należy ukończyć 18 rok życia.

Celem szkolenia organizowanego przez ośrodek ABC-Szkolenia jest zapoznanie kursantów z prawnymi regulacjami w zakresie konwencji ADR oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych m.in. z pakowaniem, znakowaniem przesyłek. Szkolenie stanowiskowe realizowane jest w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.

Zakres tematyczny podejmowany na kursie obejmuje:
  • część ogólną – wymagania związane z przepisami ADR, klasyfikacja materiałów niebezpiecznych, oznaczenia, dokumentacja,
  • część specjalistyczną – zagadnienia dopasowane do specyfiki pracy kursantów,
  • kurs z zakresu bezpieczeństwa – zagrożenia, które mogą powodować konkretne grupy materiałów niebezpiecznych, metody zapobiegania wypadkom, procedury ratownicze.

Ośrodek ABC-Szkolenia wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego kursanta. Organizowane kursy stanowiskowe dostosowane są do specyfiki konkretnego stanowiska. Ponadto uwzględniają potrzeby przedsiębiorstw, wysyłających pracowników na szkolenia.

Ukończenie szkolenia i uzyskane uprawnienia

Szkolenie stanowiskowe ADR nie kończy się egzaminem państwowym – jak w przypadku pozostałych kursów związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Ukończenie szkolenia uprawnia do uzyskania zaświadczenia – niezbędnego do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi przewozu materiałów niebezpiecznych.

Jeżeli chcesz przejść szkolenie stanowiskowe ADR w dogodnym dla siebie terminie, już teraz zgłoś się do nas. Gwarantujemy najwyższą jakość kursów, dopasowanych do Twoich potrzeb.