Przewożenie towarów wybuchowych to konieczność posiadania specjalnych uprawnień ADR – w zakresie materiałów klasy 1. Wymagane kwalifikacje możesz uzyskać, zapisując się na specjalistyczne szkolenie ADR.

Kurs specjalistyczny ADR dla klasy 1 przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas.

Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie do drogowego przewozu materiałów wybuchowych. Ponadto ideą szkolenia jest także uświadomienie kierowcom zagrożeń, wynikających ze styczności z towarami niebezpiecznymi oraz przedstawienie środków ostrożności, czynności zapobiegawczych i sposobów postępowania w razie zaistniałego wypadku.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR dla klasy 1 obejmuje m.in.:
  • charakterystykę zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
  • szczególne wymagania, ze szczególnym naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i ładowaniem razem różnorodnych materiałów klasy 1.

Zajęcia prowadzone w ośrodku ABC-Szkolenia realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów. Doświadczeni wykładowcy przekazują wiedzę w sposób przystępny, co ułatwia przyswojenie omawianego materiału. Dzięki temu kursy ADR dają solidne przygotowanie do egzaminu, zwiększając szanse każdego kursanta na uzyskanie pozytywnego wyniku.

Kurs specjalistyczny ADR dla klas 1 trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin po ukończeniu szkolenia

Egzamin państwowy składa się z 15 pytań testowych. Udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut. W przypadku niezdania egzaminu, każdemu kursantowi przysługuje egzamin poprawkowy. Należy odbyć go nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie specjalistyczne dla klasy 1 doskonalące

Kierowcy, którzy posiadają uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1, przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu, muszą przedłużyć jego ważność. W tym celu należy odbyć doskonalące szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Już teraz skontaktuj się z nami, by wybrać najbardziej dogodny termin kursu ADR.