Cennik usług ADR organizowanych przez „ABC-SZKOLENIA”.
Kurs ADR podstawowy 800 zł
Kurs ADR specjalistyczny:
Cysterny 500 zł
Materiały promieniotwórcze 500 zł
Materiały wybuchowe 500 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy, opłatę za wydanie zaświadczenia ADR oraz opłatę ewidencyjną.
Szkolenie na nalewaki NO TDT 830 / 350 zł
Cena 650 zł zawiera: szkolenie z jednej klasy, materiały szkoleniowe, wstęp na bazę paliwową poprzedzony szkoleniem BHP, antystatyczny strój ochronny, kask.
Cena 350 zł zawiera: szkolenie z drugiej klasy, materiały szkoleniowe, wstęp na bazę paliwową poprzedzony szkoleniem BHP, antystatyczny strój ochronny, kask. W przypadku kiedy zdecydują się Państwo na realizację dwóch klas (klasa 2 i klas 3) podczas jednego kursu.
Opłata za egzamin państwowy wynosi 185 zł – niezależnie czy zapisują się Państwo na jedną klasę czy dwie.
Kurs doradcy ADR 3400 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały edukacyjne. Dodatkowo należy dokonać opłaty 400 zł do Transportowego Dozoru Technicznego.
Szkolenie stanowiskowe ADR Ustalane indywidualnie
Cena zawiera: szkolenie, materiały edukacyjne.
Doradztwo ADR Ustalane indywidualnie
Cena uzależniona jest od ilości pojazdów oraz ilości przewożonych materiałów niebezpiecznych. Do indywidualnej negocjacji.