Cennik usług ADR organizowanych przez „ABC-SZKOLENIA”.
Kurs ADR podstawowy 550 zł
Kurs ADR specjalistyczny:
Cysterny 350 zł
Materiały promieniotwórcze 350 zł
Materiały wybuchowe 350 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały dydaktyczne, szkolenie w formie e-learningu oraz egzamin państwowy. Dodatkowo należy dokonać opłaty do Urzędu Marszałkowskiego 50 zł za wydanie Zaświadczenia ADR oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.
Szkolenie na nalewaki NO TDT 650 / 350 zł
Cena 650 zł zawiera: szkolenie z jednej klasy, materiały szkoleniowe, wstęp na bazę paliwową poprzedzony szkoleniem BHP, antystatyczny strój ochronny, kask.
Cena 350 zł zawiera: szkolenie z drugiej klasy, materiały szkoleniowe, wstęp na bazę paliwową poprzedzony szkoleniem BHP, antystatyczny strój ochronny, kask. W przypadku kiedy zdecydują się Państwo na realizację dwóch klas (klasa 2 i klas 3) podczas jednego kursu.
Opłata za egzamin państwowy wynosi 152 zł – niezależnie czy zapisują się Państwo na jedną klasę czy dwie.
Kurs doradcy ADR 2500 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały edukacyjne. Dodatkowo należy dokonać opłaty 400 zł do Transportowego Dozoru Technicznego.
Szkolenie stanowiskowe ADR 300 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały edukacyjne.
Doradztwo ADR  od 200 zł
Cena uzależniona jest od ilości pojazdów oraz ilości przewożonych materiałów niebezpiecznych. Do indywidualnej negocjacji.