Każdy kierowca zawodowy, który zamierza zatrudnić się przy przewozie materiałów klasyfikowanych, jako niebezpieczne, musi przejść odpowiednie szkolenie.

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznego przewożenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, itd.

Kursy początkowe

Przeznaczone są dla kierowców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21. rok życia oraz spełniają wymagania Ustawy o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

Do szkolenia specjalistycznego można przystąpić tylko po ukończeniu kursu podstawowego ADR.

Kursy doskonalące

Przeznaczone są dla kierowców, którzy posiadają ważne uprawnienia ADR, jednakże chcą przedłużyć ich ważność – przed upływem wymaganych 5 lat.

Koniecznością jest odbycie szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych). Ponadto można przystąpić do szkoleń specjalistycznych (dla klasy 1 – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych, klasy 7 – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych i cystern – w wymiarze 8 godzin lekcyjnych), chcąc przedłużyć ważność o kolejne 5 lat.

Egzamin

Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego. Ma on formę pisemnego testu – liczba pytań uzależniona jest od typu szkolenia. I tak:

– dla kursu podstawowego – 30 pytań,

– dla kursu specjalistycznego dla materiałów klasy 1 – 15 pytań,

– dla kursu specjalistycznego dla materiałów klasy 7 – 15 pytań,

– dla kursu specjalistycznego obejmującego cysterny – 18 pytań.

Pozytywny wynik egzaminu oznacza udzielenie 2/3 prawidłowych odpowiedzi.

Jeżeli stawiasz na solidne przygotowanie do egzaminu i pracy na stanowisku kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne, już teraz poznaj szczegóły oferty ośrodka ABC-Szkolenia. Wieloletnie doświadczenie oraz zadowoleni kursanci – to gwarancja profesjonalnych kursów.


Zapraszamy do skorzystania z Testów On-Line. Sprawdź swoją wiedzę!