Przewożenie materiałów niebezpiecznych w cysternach wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Jeśli chcesz poszerzyć kompetencje w tym zakresie, kurs specjalistyczny ADR cysterny powstał z myślą o Tobie.
Ośrodek ABC-Szkolenia organizuje profesjonalne kursy specjalistyczne przeznaczone dla osób, które:
  • ukończyły 21 rok życia,
  • posiadają prawo jazdy kat. B, C / C+E,
  • ukończyły szkolenie podstawowe ADR.

Celem kursu specjalistycznego ADR cysterny jest odpowiednie przygotowanie kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowych materiałów niebezpiecznych w cysternach. Istotą szkolenia jest również uświadomienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Zakres tematyczny podejmowany podczas zajęć dotyczy m.in.:
  • ogólnych wiadomości związanych z systemami napełniania i opróżniania cystern,
  • zachowania się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • szczególnych wymagań obowiązujących cysterny,
  • dodatkowych przepisów, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami.

Szkolenie specjalistyczne ADR obejmujące przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych.

Egzamin po kursie specjalistycznym ADR cysterny

By uzyskać uprawnienia, pozwalające na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach, koniecznością jest przystąpienie do egzaminu państwowego – po ukończonym szkoleniu.

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 18 pytań, zaś czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 40 minut. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kursant udzielił co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku wyniku negatywnego, uczestnik ma możliwość przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego – w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Chcesz uzupełnić swoje kompetencje o możliwość przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach? Już teraz skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły organizowanych kursów ADR.