Niemal każde przedsiębiorstwo, którego działalność związana jest z materiałami klasyfikowanymi jako niebezpieczne (załadunek, rozładunek, przewóz, magazynowanie), musi wyznaczyć dyplomowanego doradcę ADR DGSA. To osoba, na której spoczywa szeroki zakres obowiązków, związanych przede wszystkim z nadzorowaniem wszelkich czynności dotyczących przewozu materiałów oraz wspieraniem działań zapobiegających zagrożeniu wynikającego ze stycznością z towarami niebezpiecznymi.
Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR DGDSA nakładają:
 • Umowa Europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku (Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r.),
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. ( Dz. U. nr 227, poz. 1367).

Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców (lub innych podmiotów), którzy wykonują przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych lub świadczą usługi rozładunku i załadunków towarów w ilościach, które nie wymagają specjalnego oznakowania pojazdu (zgodnie z przepisami obowiązującymi w Umowie ADR).

Szukasz wykwalifikowanego doradcy ADR DGSA?

Skorzystaj z usług doradczych w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych oferowanych przez ośrodek ABC-Szkolenia.

Świadczymy kompleksowe doradztwo, które uwzględnia wszystkie obowiązki nałożone prawnie na doradców ADR DGSA, w tym:

 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością z wymaganiami związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • szkolenie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
 • tworzenie rocznych sprawozdań z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • pomoc w zakresie prawidłowego pakowania i oznakowania towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • przygotowanie procedur wynikających z weryfikacji używanego wyposażenia w związku z przewożeniem materiałów niebezpiecznych, ich rozładunkiem i załadunkiem,
 • przygotowywanie kontrolnych operacji, które mają służyć sprawdzeniu odpowiedniego przygotowania pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych (np. dokumentacja, sprzęt awaryjny),
 • tworzenie procedur ratowniczych w razie wypadków i awarii podczas załadunku, rozładunku czy przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • tworzenie raportów powypadkowych związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • wprowadzanie środków przeciwdziałających kolejnym wypadkom, awariom,
 • sporządzanie instrukcji pisemnych dla kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad tym, by pracownicy otrzymali odpowiednie instrukcje związane z rozładunkiem, załadunkiem, przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • sporządzanie planu ochrony.

Podejmując współpracę, zawsze poznajemy specyfikę działalności każdego przedsiębiorstwa, dlatego wyróżnia nas indywidualne podejście do klientów. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne jest fachowe doradztwo w zakresie materiałów niebezpiecznych – stanowiących zagrożenie zdrowia i życia pracowników oraz uczestników ruchu drogowego. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa ADR pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Nie ryzykuj, skorzystaj z profesjonalnych usług doradczych

Pamiętaj, że większość przedsiębiorstw ma obowiązek wyznaczenia doradcy ADR – osoby posiadającej stosowne uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. Firma, która zajmuje się przewozem materiałów niebezpiecznych, dokonuje ich rozładunku albo załadunku, a nie zatrudni kwalifikowanego doradcy, musi liczyć się z sankcjami.

Niezatrudnienie doradcy ADR DGSA to kara grzywny w wysokości 5 000 zł!

Dlatego już teraz skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły współpracy. Postaw na fachowe doradztwo w zakresie przedwozu materiałów niebezpiecznych i prowadź działalność zgodnie z obowiązującym prawem – bez obaw o nałożenie jakichkolwiek sankcji.