Przedsiębiorstwo uczestniczące w procesie transportowym materiałów niebezpiecznych ma obowiązek zatrudniać oprócz kierowców wykonujących przewóz drogowy, osoby z ukończonymi szkoleniami. Do takich osób zaliczmy: doradcę ADR, osoby inne niż kierowcy a uczestniczące
w procesie transportowym materiałów niebezpiecznych oraz osoby obsługujące urządzenia do napełniania i opróżniania cystern transportowych.
Dla tych osób firma ABC Szkolenia przygotowała następującą ofertę:
 Kurs doradcy ADR

Chcesz uzyskać uprawnienia   doradcy ADR i znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie uczestniczącym w procesie transportowym. Zapisz się na kurs doradcy ADR.

Szkolenie z napełniania i opróżniania cystern transportowych NO

Osoby, które chcą pracować przy napełnianiu i opróżnianiu cystern transportowych NO  zobowiązane są do przejścia 3 dniowego szkolenia, które kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Transportowego Dozoru Technicznego.

Szkolenie stanowiskowe osób uczestniczących w procesie transportowym ADR

Zgodnie z obowiązującą w Polsce umową ADR  każda osoba, która ma styczność z towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, powinna zostać przeszkolona w zakresie wymagań związanych
z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firmy spedycyjnych lub wysyłkowych. Po ukończeniu stosownego szkolenia zostaje wydane Zaświadczenie.
Osobą uprawnioną do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego jest doradca ADR.

 

Chcesz uzyskać nowe uprawnienia, pozwalające na prace z towarami niebezpiecznymi? Zapisz się na jeden z kursów organizowanych przez firmę ABC Szkolenia.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów, którzy solidnie przygotują Cię do egzaminu oraz do pracy . Dzięki wiedzy wyniesionej ze szkolenia organizowanych przez Naszą firmę zwiększy się twoja świadomość w zakresie wykonywanej pracy z materiałami niebezpiecznymi ADR.

Masz pytania odnośnie szkoleń organizowanych dla osób związanych z manipulacją materiałami niebezpiecznymi lub kursami dla doradców ADR, zadzwoń lub napisz do Nas e-mail.