Każde przedsiębiorstwo wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych zobowiązane jest do sprawowania nadzoru wewnętrznego nad załadunkiem i rozładunkiem tych materiałów. Stąd zachodzi konieczność wyznaczenia doradcy ADR. Może być nią osoba, która przeszła specjalistyczne szkolenie w tym zakresie i posiada odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli chcesz zostać doradcą ADR, już teraz zapisz się na kurs organizowany przez ośrodek ABC-Szkolenia. Jest przeznaczone dla osób, które:

 • ukończyły 21 rok życia,
 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • nie były karane za przestępstwa spowodowane umyślnie.

Osoby, które posiadają już uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy ADR, a chcą przedłużyć jego okres ważności, muszą zapisać się na kurs uzupełniający.

Szkolenie trwa 44 godziny lekcyjne. Zakres tematyczny szkolenia dla doradców ADR obejmuje:

Moduł podstawowy podejmujący takie zagadnienia jak:
 • krajowe i międzynarodowe przepisy o przewozie materiałów niebezpiecznych,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • zasady znakowania,
 • niezbędna dokumentacja,
 • zasady pakowania, załadunku, rozładunku,
Moduł specjalistyczny dotyczący takich zagadnień jak:
 • przepisy związane z przewozem drogowym,
 • pojazdy do przewożenia materiałów niebezpiecznych,
 • dokumentacja,
 • zagrożenia spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych,
 • bezpieczny załadunek i rozładunek.

W ramach szkolenia początkowego przeprowadzane są również konsultacje – wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Kurs prowadzony przez wykładowców z ośrodka ABC-Szkolenia pozwala na staranne przygotowanie kursantów. Wszystkie zagadnienia podejmowane podczas zajęć odzwierciedlają wymagania tematyczne obowiązujące na egzaminie.

Egzamin po zakończonym szkoleniu

Egzamin na doradcę ADR przeprowadzany jest przez Transportowy Dozór Techniczny. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz specjalistycznej. Udzielenie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi gwarantuje wynik pozytywny.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Świadectwo Doradcy, uprawniające do pracy w firmie zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych.

Już teraz zapisz się na kurs i zdobądź nowe kwalifikacje.